CAMERAPIXO – INDONEZJA – fotografie

Indonezja – fotografie
(Camerapixo nr. 07.2010)

   Fotografujemy zawodowo, a jeździmy po świecie dla przyjemności, chociaż w ostatnim czasie zaczęliśmy łączyć jedno z drugim. Pocztówkowe ujęcia zabytków i cudów przyrody zostawiamy właśnie pocztówkom. Nas interesują ludzie. Ludzie biedni i bogaci. Młodzi i starzy. Ci z miast i ci z małych wiosek położonych z dala od wielkich aglomeracji. Reakcja na zdjęcie pokazane na malutkim wyświetlaczu prawie zawsze jest identyczna: uśmiechy, rozmowa, podziękowania, a cza- sami zaproszenie do domu, gdzie poznajemy resztę rodziny. Zdarza się, że takim wizytom towarzyszy drobny poczęstunek. Oczywiście bywają takie sytuacje, gdy rozmowy z gospo- darzami przeprowadzamy w języku migo- wym, gdyż inaczej nie jesteśmy się w stanie się porozumieć. To dodaje jedynie kolorytu i pozwala nam mocniej poczuć klimat danego miejsca. Nieprzyjemnych sytuacji, jakie się nam przytrafiły było zaledwie kilka i nie mają one żadnego wpływu na naszą dalszą chęć poznawania świata na własną rękę.

camerapixo.pl1 2 3 4 5 6

Komentarze