POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Podając informacje zawarte w formularzu kontaktowym wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie swoich Danych osobowych jednocześnie zgadzając się na przetwarzane ich w celu przesyłania Panu/Pani wiadomości o promocjach, wiadomości marketingowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę może Pani/Pan cofnąć (lub zgłosić inne żądanie w zakresie w/w) w ten sposób, że skieruje Pani/Pan wiadomość drogą elektroniczną za pośrednictwem tego formularza, a w przypadku, gdy nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia usunięcia danych prosimy skierować pisemny wniosek w tej sprawie na aktualny w danym momencie adres siedziby Administratora z dopiskiem na kopercie Dane osobowe – dyspozycja.

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa:
    • przed 25 maja 2018 r. – organ nadzorczy -Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
    • po 25 maja 2018 r. – organ nadzorczy -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku jednak braku danych nie będzie możliwe informowanie Pani/Pana o promocjach czy wysłanie wiadomości marketingowych.
  3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy www.parzuchowscy.com / ZACNY KADR , dostawcy usług, podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy drukujące zdjęcia i albumy ( jeśli są przedmiotem umowy ).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Komentarze